Top

Relatos seleccionados CqC2012 Bacharelato

A orde é alfabética por nome.

Adrián De Matos Alonso

IES A Paralaia

O mestre dos latexos
Inés Romero Castilla

Rosalía de Castro (Vigo)

O limpaparabrisas de Anderson
María García González

IES Beade

A peor das enfermidades
María Losada González

IES San Mamede 

Un cento de neutróns bombardeados
Miguel Cavadas Docampo

IES Politécnico de Vigo

O dente de allo
Ricardo Pazos do Muíño

IES Blanco Amor

Silice